Pelles LusthusAnno 1898

Invid ån i Nyköping ligger Pelles Lusthus. Här samsas ett modernt och ljust lusthus med en gammal bultfabrik från 1898. I lokalerna finns en imponerande skyltsamling och en gammal lanthandel. För tillfället är Pelles Lusthus inte i drift på grund av omfattande renoveringar.

1 konferensrum

2 fest & mötessalar

1 restaurang

Lanthandelsmuseum

Skyltsamling

Bultfabriken vid ån i Nyköping PELLES LUSTHUS

Pelles Lusthus är en mötesplats för företag och privatpersoner i Nyköping. På Pelles Lusthus anordnas allt från stora konferenser och event till fester och vackra bröllop. I lokalerna inryms även ett handelsmuseum med skyltar från gamla butiker i Nyköping och en gammal handelsbod med produkter och fyllda köpmannadiskar. Under en tid framöver genomgår Pelles Lusthus omfattande renoveringar och hålls därför inte i drift. Idag finns möjlighet att hyra stora delar av lokalen under en längre period – välkommen att kontakta vår bokning.