Projekt – Baderskan

För Mariefredsbor är Baderskan kanske mer känt under namnet Strandrestaurangen, en vackert belägen byggnad precis invid kanten av Mälaren. Från början av 1900-talet var byggnaden ett varmbadhus och tvättstuga där både Mariefredsbor och deras kläder tvättades och skrubbades av rejäla tvättmadammer ända in på 1970-talet. I Svenska Kulturpärlors regi är planen att namnet Strandrestaurangen ska bytas ut till sitt ursprungliga namn som bättre hänvisar till byggnadens historia och byggnaden ska återställas till sin forna glans – Välkomna till projekt Baderskan.
Visa tidslinjen från början

21/09

2023

Händelserik sommar på Baderskan

Under sommaren har Strängnäs kommun färdigställt lagningen av strandskoningen runt Baderskan samt uppfört ett nytt trädäck längs vattnet. Vi har från vår sida samtidigt utfört de inte rivningsarbeten som krävts för att framöver kunna påbörja renoveringar och utveckling av fastigheten. Nästa steg i arbetet blir att påbörja grävningar och markarbeten.

14/11

2022

Påbörjat arbete

Äntligen är vi i gång med de första ”spadtagen”. Interiört stomrensar vi fastigheten vilket innebär att vi tar bort interiöra och exteriöra komplementdelar som tillkommit sedan husets ursprungliga uppförande. Dessutom jobbar kommunen nu med att se över strandskoningen runt Baderskan och arbetar även med att renovera strandpromenaden.

Klicka på bilderna för att se högupplöst format.

29/12

2021

Beviljat bygglov

Bygglovet för Baderskan är nu beviljat. Vi ser nu fram mot att gå vidare i processen för att skapa ett spa i den gamla Strandrestaurangen i Mariefred. Det betyder alltså att byggnaden återgår till den glans som den hade i början av 1900-talet då Baderskan var ett varmbadhus.

Vi utlovar en plats för långväga gäster som vill koppla av i vår vackra stad och – inte minst – för alla spa-sugna Mariefredsbor!

Läs mer i artikeln i Strängnäs tidning.

Klicka på bilderna för att se högupplöst format.

1/10

2021

Nya byggritningar

Vi kan nu publicera de första ritningarna som lämnats in för bygglovsärendet kopplat till Baderskan. Målet är att skapa en ny typ av spa-upplevelse i klassisk miljö på ett av Mariefreds bästa lägen!

Klicka på bilderna för att se högupplöst format.

2/4

2021

Bygglovsritningar

Arbetet fortskrider med Plan- och Byggnadsnämnden och vi är nu i slutskedet med att lämna in bygglovsritningar.

6/2

2020

Detaljplanearbetet får påbörjas

Kommunen tog igår beslut om att detaljplanearbetet får påbörjas. Vi kommer ställa ut för samråd efter sommaren då vi också presenterar fullständiga planer.

Baderskan tidning

23/10

2019

Detaljplaneavtalet är signerat

Nu har vi signerat detaljplaneavtalet och Strängnäs kommun kan därmed påbörja arbetet med en ny detaljplan för Baderskan.

12/9

2019

Summering inför hösten

Det har gått lite mer en ett års tid sedan projektet med Baderskan drog igång. Under året har Strängnäs kommun bett oss föra en dialog med Sörmlands museum och Länsstyrelsen där vi fått positiva reaktioner på vårt förslag. För en vecka sedan hade vi ett uppföljningsmöte med Samhällsbyggnadskontoret som kommer påbörja arbetet med detaljplaneförändringar under hösten. Vi har en god dialog med samtliga parter och är hoppfulla om att under senhösten kunna meddela hur arbetet går vidare.

Baderskan

20/5

2019

Diskussioner förs

Vi för diskussioner med Sörmlands museum och Strängnäs kommun kring utvecklingsmöjligheterna av fastigheten, med förhoppning om att detaljplanearbete kan påbörjas under hösten.

20/6

2018

Inväntar detaljplan

Kommun arbetar för närvarande med detaljplanen för området. Vi inväntar att detaljplanen ska slutföras och vinna laga kraft.

Baderskan

8/5

2018

Nycklarna överlämnade!

Det var ett stort pådrag och många nyfikna människor fanns på plats, när vi besökte Baderskan efter att vi fått nycklarna överlämnade. Vi har säkrat upp in- och utvändigt för att det inte ska bli fler inbrott och mer skadegörelse samt täckt för alla fönster och röjt lite i trädgården. Nu kommer huset få stå lite vinterbonat tills vi är klara med detaljplaner och annat. Vi har stora planer!

Kika gärna på en intervju med Fredrik Åström och Johanna Battaroff i Strängnäs Tidning.

Baderskan

5/5

2018

Svenska Kulturpärlor utökar

Nu står det klart att vi på Svenska Kulturpärlor köper Strandrestaurangen i Mariefred. Vår VD Fredrik Åström räknar med att det kommer ta cirka fyra år innan Strandrestaurangen är färdig för att tas i bruk.

Läs mer i vår blogg.

Baderskan

23/3

2018

Kommunstyrelsen beslutar!

Idag tog kommunstyrelsen beslutet att även markköpet går igenom. Därefter finns det en fyraveckors period för eventuella överklaganden. Efter det kan vi påbörja vårt arbete!

Baderskan

17/3

2018

Köpare och säljare överens!

Glädjande nyheter! Nu är priset för fastigheten Baderskan beslutat och köpeavtalet undertecknat. Detta avtal är skrivet med bolaget Smock förvaltning AB. Köpet går dock bara igenom om kommunen även bestämmer sig för att sälja marken som huset står på.

Läs mer i Strängnäs Tidning!

1/3

2018

Svenska Kulturpärlor planerar att utöka sin verksamhet

Svenska Kulturpärlor planerar att köpa Strandrestaurangen i Mariefred.

Baderskan